حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آژاکس - ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه (هفته 6)

آژاکس

1 2

ویتسه آرنهایم

16:00 1396/07/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
4
خطا
8
0
آفساید
4
12
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
7
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
4
11
کرنر
4
12
خطا
18
0
آفساید
7
25
ضربه آزاد
12
18
موقعیت گل
8
67
٪ مالکیت توپ
33
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
4
6
کرنر
1
8
خطا
10
0
آفساید
3
13
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
1
70
٪ مالکیت توپ
30
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آژاکس و ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه

آژاکس

2
2

ویتسه آرنهایم

21:00
1398/05/12
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
4

آژاکس

23:15
1398/02/03
هلند اردیویسه

آژاکس

4
0

ویتسه آرنهایم

17:00
1397/06/11
هلند اردیویسه

آژاکس

2
3

ویتسه آرنهایم

17:00
1396/12/13