حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هراکلس - ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه (هفته 8)

هراکلس

1 1

ویتسه آرنهایم

14:00 1396/07/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
5
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
4
16
خطا
20
1
آفساید
1
21
ضربه آزاد
17
11
موقعیت گل
12
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
1
11
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
-1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی هراکلس و ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

1
1

هراکلس

22:15
1398/06/02
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
3

هراکلس

23:15
1397/12/25
هلند اردیویسه

هراکلس

0
4

ویتسه آرنهایم

16:00
1397/07/15
هلند اردیویسه

هراکلس

0
0

ویتسه آرنهایم

22:15
1396/12/26