حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویتسه آرنهایم - ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه (هفته 16)

ویتسه آرنهایم

2 2

ویلم تیلبورگ

21:00 1396/09/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
6
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
13
کرنر
1
7
خطا
14
4
آفساید
0
14
ضربه آزاد
11
27
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
6
7
شوت دفع شده
0
12
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
2
9
کرنر
0
1
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
3
16
موقعیت گل
1
60
٪ مالکیت توپ
40
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ویتسه آرنهایم و ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
0

ویلم تیلبورگ

23:15
1398/05/19
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

2
3

ویتسه آرنهایم

23:15
1397/11/27
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

3
1

ویلم تیلبورگ

17:00
1397/09/04
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
2

ویلم تیلبورگ

17:00
1397/02/16