حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دمژاله - اودینزه

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

دمژاله

1 1

اودینزه

17:45 1396/07/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دمژاله و اودینزه

بین المللی دوستانه باشگاهی

اودینزه

0
1

دمژاله

19:00
1397/01/03