حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ارژن شیراز - حفاری اهواز

فوتسال لیگ برتر فوتسال (هفته 23)

ارژن شیراز

2 2

حفاری اهواز

16:00 1396/10/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ارژن شیراز و حفاری اهواز

فوتسال لیگ برتر

حفاری اهواز

1
2

ارژن شیراز

17:00
1398/10/22
فوتسال لیگ برتر

ارژن شیراز

1
3

حفاری اهواز

18:00
1398/06/27
فوتسال لیگ برتر فوتسال

حفاری اهواز

0
5

ارژن شیراز

16:00
1397/09/18
فوتسال لیگ برتر فوتسال

ارژن شیراز

1
1

حفاری اهواز

18:00
1397/05/26