حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوترخت - دن هاخ

هلند اردیویسه (هفته 30)

اوترخت

3 3

دن هاخ

15:00 1397/01/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
9
کرنر
3
4
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
4
14
موقعیت گل
7
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
1
13
کرنر
5
11
خطا
7
1
آفساید
3
10
ضربه آزاد
12
21
موقعیت گل
14
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
7
9
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
2
7
خطا
4
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
7
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی اوترخت و دن هاخ

هلند اردیویسه

دن هاخ

0
4

اوترخت

22:30
1398/11/04
هلند اردیویسه

اوترخت

4
2

دن هاخ

19:15
1398/05/13
هلند اردیویسه

اوترخت

0
5

دن هاخ

21:00
1398/01/17
هلند اردیویسه

دن هاخ

0
3

اوترخت

17:00
1397/08/13