حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویلم تیلبورگ - فاینورد

هلند اردیویسه (هفته 32)

ویلم تیلبورگ

1 5

فاینورد

23:15 1397/01/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
5
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
7
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
5
9
خطا
10
4
آفساید
1
10
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
16
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
9
4
کرنر
2
4
خطا
5
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
9
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
7

بازی های رودرروی ویلم تیلبورگ و فاینورد

هلند اردیویسه

فاینورد

1
0

ویلم تیلبورگ

19:15
1398/06/10
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

3
2

فاینورد

22:15
1397/12/25
هلند اردیویسه

فاینورد

1
1

ویلم تیلبورگ

16:00
1397/07/15
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

0
5

فاینورد

15:00
1396/06/05