حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوترخت - فنلو

هلند اردیویسه (هفته 34)

اوترخت

1 0

فنلو

17:00 1397/02/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
5
خطا
1
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
6
12
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
4
14
خطا
5
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
14
25
موقعیت گل
12
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
7
8
شوت دفع شده
4
9
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
2
9
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
9
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی اوترخت و فنلو

هلند اردیویسه

فنلو

2
1

اوترخت

17:00
1398/06/03
هلند اردیویسه

اوترخت

6
2

فنلو

21:00
1398/01/14
هلند اردیویسه

فنلو

1
1

اوترخت

17:00
1397/06/04
هلند اردیویسه

اوترخت

1
0

فنلو

22:15
1396/09/22