حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویلم تیلبورگ - ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه (هفته 34)

ویلم تیلبورگ

2 2

ویتسه آرنهایم

17:00 1397/02/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
3
خطا
4
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
5
46
٪ مالکیت توپ
54
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
4
5
خطا
8
3
آفساید
1
9
ضربه آزاد
8
19
موقعیت گل
15
40
٪ مالکیت توپ
60
2
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
7
8
شوت داخل چارچوب
4
0
کرنر
4
2
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
2
11
موقعیت گل
10
34
٪ مالکیت توپ
66
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی ویلم تیلبورگ و ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
0

ویلم تیلبورگ

23:15
1398/05/19
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

2
3

ویتسه آرنهایم

23:15
1397/11/27
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

3
1

ویلم تیلبورگ

17:00
1397/09/04
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

2
2

ویتسه آرنهایم

21:00
1396/09/22