بازی اشتوتگارت - توئنته

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

اشتوتگارت

2 1

توئنته

17:30 1396/10/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90