بازی اورتون - هادرسفیلد

انگلیس لیگ برتر (هفته 4)

اورتون

1 1

هادرسفیلد

18:30 1397/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
5
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
3
13
خطا
14
1
آفساید
0
14
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
9
58
٪ مالکیت توپ
42
3
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
1
8
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
5
58
٪ مالکیت توپ
42
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی اورتون و هادرسفیلد

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

اورتون

2
1

هادرسفیلد

23:15
1400/06/02
انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
0

هادرسفیلد

23:15
1397/11/09
انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
0

هادرسفیلد

18:30
1397/02/08
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

0
2

اورتون

18:30
1396/09/11