بازی هادرسفیلد - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 24)

هادرسفیلد

0 1

اورتون

23:15 1397/11/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
8
خطا
4
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
7
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
4
13
خطا
10
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
14
10
موقعیت گل
10
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
1
5
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
3
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی هادرسفیلد و اورتون

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

اورتون

2
1

هادرسفیلد

23:15
1400/06/02
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

1
1

اورتون

18:30
1397/06/10
انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
0

هادرسفیلد

18:30
1397/02/08
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

0
2

اورتون

18:30
1396/09/11