بازی برایتون - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 36)

برایتون

1 1

نیوکسل

21:00 1398/02/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
2
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
3
0
موقعیت گل
4
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
4
7
خطا
10
3
آفساید
0
10
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
9
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
5
خطا
3
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی برایتون و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
3

برایتون

23:30
1399/12/30
انگلیس لیگ برتر

برایتون

3
0

نیوکسل

17:30
1399/06/30
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
0

برایتون

21:30
1399/04/30
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

نیوکسل

21:00
1398/06/30

اخبار بازی