بازی وستهام - ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 37)

وستهام

3 0

ساوتهمپتون

18:30 1398/02/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
2
خطا
8
3
آفساید
0
10
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
7
2
خطا
11
3
آفساید
1
13
ضربه آزاد
5
17
موقعیت گل
11
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
6
6
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
6
0
خطا
3
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
0
8
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی وستهام و ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
3

وستهام

19:30
1400/03/02
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
0

ساوتهمپتون

21:30
1399/10/09
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

1
3

وستهام

18:30
1398/12/10
انگلیس لیگ برتر

وستهام

1
0

ساوتهمپتون

21:00
1398/09/23