بازی رنس - گنگام

فرانسه لوشامپیونا (هفته 14)

رنس

2 1

گنگام

22:30 1397/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
7
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
1
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
2
12
خطا
10
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
12
10
موقعیت گل
6
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
0
5
خطا
5
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی رنس و گنگام

فرانسه لوشامپیونا

رنس

1
0

گنگام

22:30
1397/11/06
بین المللی دوستانه باشگاهی

گنگام

4
1

رنس

20:30
1397/05/09
فرانسه لوشامپیونا

گنگام

1
0

رنس

22:30
1394/12/29
فرانسه لوشامپیونا

رنس

2
1

گنگام

21:30
1394/09/11