بازی گنگام - رنس

فرانسه لوشامپیونا (هفته 22)

گنگام

0 1

رنس

22:30 1397/11/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
6
خطا
8
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
3
39
٪ مالکیت توپ
61
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
4
12
خطا
13
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
12
6
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
0
6
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی گنگام و رنس

فرانسه لوشامپیونا

گنگام

1
2

رنس

22:30
1397/09/03
بین المللی دوستانه باشگاهی

گنگام

4
1

رنس

20:30
1397/05/09
فرانسه لوشامپیونا

گنگام

1
0

رنس

22:30
1394/12/29
فرانسه لوشامپیونا

رنس

2
1

گنگام

21:30
1394/09/11