حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کلوب بروژ - میشلن

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

کلوب بروژ

0 0

میشلن

21:00 1397/04/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کلوب بروژ و میشلن

بلژیک ژوپیر لیگ

میشلن

0
3

کلوب بروژ

20:30
1398/09/24
بلژیک ژوپیر لیگ

کلوب بروژ

5
0

میشلن

19:30
1398/07/06