حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویتسه آرنهایم - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 4)

ویتسه آرنهایم

0 4

آژاکس

17:00 1397/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
10
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
9
40
٪ مالکیت توپ
60
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
5
7
کرنر
5
14
خطا
15
1
آفساید
2
15
ضربه آزاد
14
21
موقعیت گل
16
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
7
3
شوت دفع شده
2
11
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
8
7
کرنر
2
4
خطا
5
0
آفساید
2
5
ضربه آزاد
4
19
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
2
نجات دروازه
7
3
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی ویتسه آرنهایم و آژاکس

هلند اردیویسه

آژاکس

2
2

ویتسه آرنهایم

21:00
1398/05/12
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
4

آژاکس

23:15
1398/02/03
هلند اردیویسه

آژاکس

2
3

ویتسه آرنهایم

17:00
1396/12/13
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
1

آژاکس

16:00
1396/07/02

ویدیوهای بازی ویتسه آرنهایم و آژاکس