حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیتارد - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 7)

سیتارد

0 2

آژاکس

22:15 1397/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
7
6
خطا
5
0
آفساید
3
8
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
12
35
٪ مالکیت توپ
65
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
8
12
خطا
12
1
آفساید
4
16
ضربه آزاد
12
15
موقعیت گل
17
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
8
5
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
1
6
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
5
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی سیتارد و آژاکس

هلند اردیویسه

سیتارد

0
5

آژاکس

22:15
1398/07/03
هلند اردیویسه

سیتارد

0
4

آژاکس

19:15
1397/12/19