حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوترخت - دن هاخ

هلند اردیویسه (هفته 11)

اوترخت

3 0

دن هاخ

17:00 1397/08/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
10
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
12
8
موقعیت گل
6
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
6
15
خطا
9
3
آفساید
2
11
ضربه آزاد
18
14
موقعیت گل
11
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
4
7
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
5
4
کرنر
3
5
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی اوترخت و دن هاخ

هلند اردیویسه

دن هاخ

0
4

اوترخت

22:30
1398/11/04
هلند اردیویسه

اوترخت

4
2

دن هاخ

19:15
1398/05/13
هلند اردیویسه

اوترخت

0
5

دن هاخ

21:00
1398/01/17
هلند اردیویسه

دن هاخ

3
3

اوترخت

15:00
1397/01/19