حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویلم تیلبورگ - ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه (هفته 13)

ویلم تیلبورگ

1 3

ویتسه آرنهایم

17:00 1397/09/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
4
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
1
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
4
0
کرنر
5
8
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
11
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
7
0
کرنر
5
4
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
6
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی ویلم تیلبورگ و ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
0

ویلم تیلبورگ

23:15
1398/05/19
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

2
3

ویتسه آرنهایم

23:15
1397/11/27
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
2

ویلم تیلبورگ

17:00
1397/02/16
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

2
2

ویتسه آرنهایم

21:00
1396/09/22