حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خرونینگن - امن

هلند اردیویسه (هفته 16)

خرونینگن

1 2

امن

17:00 1397/09/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
2
خطا
5
2
آفساید
2
7
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
6
7
خطا
6
4
آفساید
3
9
ضربه آزاد
11
11
موقعیت گل
13
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
3
5
خطا
1
2
آفساید
1
2
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
8
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی خرونینگن و امن

هلند اردیویسه

امن

0
2

خرونینگن

17:00
1398/10/01
هلند اردیویسه

خرونینگن

1
0

امن

21:00
1398/05/12
بین المللی دوستانه باشگاهی

امن

2
2

خرونینگن

21:30
1398/04/25
هلند اردیویسه

خرونینگن

0
1

امن

22:00
1398/02/25