حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آژاکس - سیتارد

هلند اردیویسه (هفته 25)

آژاکس

4 0

سیتارد

19:15 1397/12/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
5
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
5
11
موقعیت گل
2
69
٪ مالکیت توپ
31
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
0
15
خطا
12
1
آفساید
0
12
ضربه آزاد
16
21
موقعیت گل
9
68
٪ مالکیت توپ
32
2
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
5
11
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
0
10
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
11
10
موقعیت گل
7
67
٪ مالکیت توپ
33
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی آژاکس و سیتارد

هلند اردیویسه

سیتارد

0
5

آژاکس

22:15
1398/07/03
هلند اردیویسه

آژاکس

2
0

سیتارد

22:15
1397/07/07