حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هراکلس - ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه (هفته 26)

هراکلس

3 2

ویتسه آرنهایم

23:15 1397/12/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
5
5
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
15
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
5
4
کرنر
6
7
خطا
14
5
آفساید
0
14
ضربه آزاد
11
12
موقعیت گل
24
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
8
5
شوت خارج از چارچوب
10
7
شوت داخل چارچوب
6
4
کرنر
1
2
خطا
7
4
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
9
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی هراکلس و ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

1
1

هراکلس

22:15
1398/06/02
هلند اردیویسه

هراکلس

0
4

ویتسه آرنهایم

16:00
1397/07/15
هلند اردیویسه

هراکلس

0
0

ویتسه آرنهایم

22:15
1396/12/26
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

1
1

هراکلس

14:00
1396/07/23