حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زووله - امن

هلند اردیویسه (هفته 27)

زووله

3 0

امن

17:00 1398/01/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
9
2
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
9
خطا
16
2
آفساید
0
16
ضربه آزاد
11
15
موقعیت گل
13
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
9
6
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
2
3
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
9
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی زووله و امن

هلند اردیویسه

زووله

3
1

امن

22:30
1398/06/08
بین المللی دوستانه باشگاهی

زووله

1
1

امن

21:30
1398/04/14
هلند اردیویسه

زووله

1
0

امن

16:00
1397/07/01