حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فنلو - اوترخت

هلند اردیویسه (هفته 28)

فنلو

2 6

اوترخت

21:00 1398/01/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
5
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
8
40
٪ مالکیت توپ
60
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
5
8
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
13
موقعیت گل
21
45
٪ مالکیت توپ
55
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
8
6
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
8
1
کرنر
3
3
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
3
3
موقعیت گل
13
50
٪ مالکیت توپ
50
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی فنلو و اوترخت

هلند اردیویسه

فنلو

2
1

اوترخت

17:00
1398/06/03
هلند اردیویسه

فنلو

1
1

اوترخت

17:00
1397/06/04
هلند اردیویسه

فنلو

0
1

اوترخت

17:00
1397/02/16
هلند اردیویسه

اوترخت

1
0

فنلو

22:15
1396/09/22