حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی امن - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 28)

امن

2 5

آژاکس

23:15 1398/01/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
8
35
٪ مالکیت توپ
65
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
4
13
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
13
15
موقعیت گل
17
37
٪ مالکیت توپ
63
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
9
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
10
2
کرنر
2
5
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
9
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی امن و آژاکس

هلند اردیویسه

امن

0
5

آژاکس

22:15
1398/05/19
هلند اردیویسه

امن

0
5

آژاکس

21:00
1397/06/03