حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دن هاخ - اوترخت

هلند اردیویسه (هفته 29)

دن هاخ

5 0

اوترخت

21:00 1398/01/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
1
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
4
موقعیت گل
11
42
٪ مالکیت توپ
58
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
2
2
خطا
8
3
آفساید
3
11
ضربه آزاد
5
12
موقعیت گل
16
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
7
2
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
0
1
خطا
3
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
2
8
موقعیت گل
5
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی دن هاخ و اوترخت

هلند اردیویسه

اوترخت

4
2

دن هاخ

19:15
1398/05/13
هلند اردیویسه

دن هاخ

0
3

اوترخت

17:00
1397/08/13
هلند اردیویسه

دن هاخ

3
3

اوترخت

15:00
1397/01/19
هلند اردیویسه

اوترخت

3
0

دن هاخ

21:30
1396/05/20