حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی امن - خرونینگن

هلند اردیویسه (هفته 33)

امن

1 0

خرونینگن

22:00 1398/02/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
3
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
5
40
٪ مالکیت توپ
60
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
3
7
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
15
موقعیت گل
9
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
3
4
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
4
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی امن و خرونینگن

هلند اردیویسه

امن

0
2

خرونینگن

17:00
1398/10/01
هلند اردیویسه

خرونینگن

1
0

امن

21:00
1398/05/12
بین المللی دوستانه باشگاهی

امن

2
2

خرونینگن

21:30
1398/04/25
هلند اردیویسه

امن

2
1

خرونینگن

17:00
1397/09/25