بازی سویا - بنفیکا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

سویا

0 1

بنفیکا

20:30 1397/04/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سویا و بنفیکا

لیگ اروپا فينال

بنفیکا

2
4

سویا

23:15
1393/02/24