بازی جنوا - آث میلان

ایتالیا سری آ (هفته 20)

جنوا

0 2

آث میلان

17:30 1397/11/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
8
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
4
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
14
5
کرنر
6
14
خطا
17
0
آفساید
0
16
ضربه آزاد
15
13
موقعیت گل
9
38
٪ مالکیت توپ
62
3
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
7
6
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
7
15
پرتاب دستی
21
1
کرنر
2
6
خطا
8
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
5
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
4
5
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی جنوا و آث میلان

ایتالیا سری آ

جنوا

1
2

آث میلان

15:00
1400/01/29
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
2

جنوا

23:15
1399/09/26
ایتالیا سری آ

جنوا

2
1

آث میلان

17:30
1398/12/18
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
1

جنوا

22:15
1398/07/13

اخبار بازی