بازی آژاکس - وولفسبورگ

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

آژاکس

0 3

وولفسبورگ

20:30 1397/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آژاکس و وولفسبورگ

بین المللی دوستانه باشگاهی

وولفسبورگ

1
1

آژاکس

21:30
1394/04/26