بازی گرانادا - مالاگا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

گرانادا

0 0

مالاگا

22:30 1397/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گرانادا و مالاگا

بین المللی دوستانه باشگاهی

مالاگا

1
3

گرانادا

23:00
1400/05/15
جام حذفی اسپانیا Copa del Rey

گرانادا

2
1

مالاگا

14:30
1399/10/28
بین المللی دوستانه باشگاهی

گرانادا

0
0

مالاگا

21:30
1399/06/09
بین المللی دوستانه باشگاهی

مالاگا

0
1

گرانادا

00:00
1396/05/18