بازی هامبورگ - بایرن مونیخ

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

هامبورگ

1 4

بایرن مونیخ

20:30 1397/05/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هامبورگ و بایرن مونیخ

آلمان بوندسلیگا

هامبورگ

0
6

بایرن مونیخ

18:00
1396/12/19
آلمان بوندسلیگا

بایرن مونیخ

1
0

هامبورگ

20:00
1396/07/29
آلمان بوندسلیگا

هامبورگ

0
8

بایرن مونیخ

18:00
1395/12/07
آلمان بوندسلیگا

بایرن مونیخ

1
0

هامبورگ

17:00
1395/07/03