بازی آژاکس - بایرن مونیخ

لیگ قهرمانان اروپا گروه E (هفته 1)

آژاکس

3 3

بایرن مونیخ

23:30 1397/09/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
5
خطا
8
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
4
9
موقعیت گل
8
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
5
9
پرتاب دستی
5
3
کرنر
3
14
خطا
15
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
9
17
موقعیت گل
14
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
8
18
پرتاب دستی
15
0
کرنر
2
9
خطا
7
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی آژاکس و بایرن مونیخ

بین المللی دوستانه باشگاهی

آژاکس

2
2

بایرن مونیخ

19:00
1400/05/02
لیگ قهرمانان اروپا گروه E

آژاکس

1
1

بایرن مونیخ

22:30
1397/07/10

اخبار بازی