حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلاوس - رئال‌سوسیداد

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

آلاوس

0 1

رئال‌سوسیداد

23:45 1397/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آلاوس و رئال‌سوسیداد

اسپانیا لالیگا

آلاوس

0
3

رئال‌سوسیداد

22:30
1398/07/04
بین المللی دوستانه باشگاهی

آلاوس

0
0

رئال‌سوسیداد

20:30
1398/06/14
بین المللی دوستانه باشگاهی

آلاوس

0
1

رئال‌سوسیداد

21:30
1398/05/09
اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

1
0

آلاوس

21:00
1398/02/14
اسپانیا لالیگا

آلاوس

1
0

رئال‌سوسیداد

23:30
1397/09/30