حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پاناما - ونزوئلا

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

پاناما

0 2

ونزوئلا

05:30 1397/06/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
0
ضربه آزاد
0
0
موقعیت گل
0
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0
0
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
0
ضربه آزاد
0
0
موقعیت گل
0
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
2
-2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0
0
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
0
ضربه آزاد
0
0
موقعیت گل
0
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
-2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی پاناما و ونزوئلا

دوستانه ملی بین المللی

ونزوئلا

0
0

پاناما

06:00
1395/03/05
دوستانه ملی بین المللی

پاناما

1
1

ونزوئلا

01:30
1394/06/18