بازی پرو - اکوادور

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

پرو

0 2

اکوادور

05:00 1397/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
16
1
آفساید
0
17
ضربه آزاد
5
1
موقعیت گل
1
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
1
9
خطا
23
3
آفساید
0
25
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
7
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
0
4
خطا
7
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
6
60
٪ مالکیت توپ
40
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی پرو و اکوادور

کوپا آمريکا گروه B

پرو

2
2

اکوادور

01:30
1400/04/03
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

2
1

اکوادور

01:30
1400/03/19
دوستانه ملی بین المللی

اکوادور

1
0

پرو

04:30
1398/06/15
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

2
1

اکوادور

01:30
1396/06/15