حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی تولوز - رئال‌سوسیداد

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

تولوز

2 2

رئال‌سوسیداد

20:00 1397/08/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تولوز و رئال‌سوسیداد

بین المللی دوستانه باشگاهی

رئال‌سوسیداد

1
1

تولوز

20:30
1394/05/03