بازی ایتالیا - فنلاند

یورو گروه J مقدماتی (هفته 1)

ایتالیا

2 0

فنلاند

00:15 1398/01/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
6
خطا
6
3
آفساید
0
6
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
0
6
پرتاب دستی
11
6
کرنر
0
12
خطا
13
5
آفساید
1
14
ضربه آزاد
15
11
موقعیت گل
9
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
22
6
کرنر
0
6
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
6
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی ایتالیا و فنلاند

یورو گروه J مقدماتی

ایتالیا

2
1

فنلاند

23:15
1398/06/17
دوستانه ملی بین المللی

فنلاند

0
2

ایتالیا

23:15
1395/03/17

ویدیوهای بازی ایتالیا و فنلاند

اخبار بازی