بازی فنلاند - ایتالیا

یورو گروه J مقدماتی (هفته 1)

فنلاند

1 2

ایتالیا

23:15 1398/06/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
5
خطا
6
0
آفساید
3
8
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
15
38
٪ مالکیت توپ
62
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
6
2
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
5
14
پرتاب دستی
9
2
کرنر
4
16
خطا
14
0
آفساید
5
17
ضربه آزاد
14
5
موقعیت گل
25
40
٪ مالکیت توپ
60
4
کارت زرد
2
7
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
9
3
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
9
26
پرتاب دستی
18
1
کرنر
0
11
خطا
8
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
10
42
٪ مالکیت توپ
58
4
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4
12
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی فنلاند و ایتالیا

یورو گروه J مقدماتی

فنلاند

0
2

ایتالیا

00:15
1398/01/04
دوستانه ملی بین المللی

فنلاند

0
2

ایتالیا

23:15
1395/03/17

اخبار بازی