حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی جمهوری چک - کوزوو

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

جمهوری چک

2 1

کوزوو

23:15 1398/08/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
5
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
0
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
18
پرتاب دستی
4
10
کرنر
2
16
خطا
12
2
آفساید
5
17
ضربه آزاد
18
25
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
0
12
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
1
35
پرتاب دستی
10
5
کرنر
1
11
خطا
7
1
آفساید
3
10
ضربه آزاد
12
14
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1
17
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی جمهوری چک و کوزوو

یورو گروه A مقدماتی

جمهوری چک

1
2

کوزوو

17:30
1398/06/16