حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ایتالیا - ارمنستان

یورو گروه J مقدماتی (هفته 1)

ایتالیا

9 1

ارمنستان

23:15 1398/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
6
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
13
5
کرنر
4
11
خطا
10
2
آفساید
3
12
ضربه آزاد
13
24
موقعیت گل
13
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
10
شوت خارج از چارچوب
7
12
شوت داخل چارچوب
5
24
پرتاب دستی
20
2
کرنر
3
5
خطا
4
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
6
13
موقعیت گل
9
64
٪ مالکیت توپ
36
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی ایتالیا و ارمنستان

یورو گروه J مقدماتی

ایتالیا

3
1

ارمنستان

20:30
1398/06/14
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه B

ارمنستان

2
2

ایتالیا

22:15
1392/07/23
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه B

ایتالیا

3
1

ارمنستان

20:30
1391/07/21