بازی شفیلد یونایتد - وست برومویچ

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

شفیلد یونایتد

1 2

وست برومویچ

23:15 1397/09/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
3
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
6
56
٪ مالکیت توپ
44
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
5
7
خطا
12
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
14
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
4
4
خطا
6
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
3
4
موقعیت گل
8
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی شفیلد یونایتد و وست برومویچ

چمپیونشیپ Championship

شفیلد یونایتد

0
4

وست برومویچ

23:30
1400/05/27
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
2

شفیلد یونایتد

21:30
1399/11/14
انگلیس لیگ برتر

شفیلد یونایتد

0
1

وست برومویچ

23:30
1399/09/08
چمپیونشیپ Championship

شفیلد یونایتد

1
0

وست برومویچ

21:00
1397/12/04