حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کوئینز پارک - ردینگ

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

کوئینز پارک

0 0

ردینگ

18:30 1397/10/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
8
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
7
26
٪ مالکیت توپ
74
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
7
16
خطا
12
2
آفساید
2
14
ضربه آزاد
18
16
موقعیت گل
13
33
٪ مالکیت توپ
67
3
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
4
9
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
3
8
خطا
9
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
10
12
موقعیت گل
6
40
٪ مالکیت توپ
60
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی کوئینز پارک و ردینگ

چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

0
1

ردینگ

23:00
1398/10/05
چمپیونشیپ Championship

ردینگ

2
2

کوئینز پارک

22:15
1398/07/30
قهرمانی انگلیس قهرمانی

ردینگ

1
1

کوئینز پارک

18:30
1395/02/04
قهرمانی انگلیس قهرمانی

کوئینز پارک

1
0

ردینگ

23:30
1394/09/12