حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ینی مالاتیا اسپور - گُزتپه

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ینی مالاتیا اسپور

3 2

گُزتپه

14:00 1397/10/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
4
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
8
43
٪ مالکیت توپ
57
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
11
13
خطا
11
0
آفساید
1
11
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
10
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
7
9
خطا
5
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
2
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ینی مالاتیا اسپور و گُزتپه

ترکیه سوپرلیگ

ینی مالاتیا اسپور

1
1

گُزتپه

14:30
1398/08/19