بازی استون ویلا - وست برومویچ

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

استون ویلا

0 2

وست برومویچ

18:30 1397/11/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
4
خطا
8
1
آفساید
3
4
موقعیت گل
10
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
9
کرنر
2
9
خطا
14
3
آفساید
4
11
موقعیت گل
10
63
٪ مالکیت توپ
37
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
8
کرنر
0
5
خطا
6
2
آفساید
1
7
موقعیت گل
0
78
٪ مالکیت توپ
22
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی استون ویلا و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

2
2

استون ویلا

22:30
1400/02/05
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

3
0

وست برومویچ

22:45
1399/09/30
چمپیونشیپ پلی آف

استون ویلا

0
1

وست برومویچ

23:30
1398/02/24
چمپیونشیپ پلی آف

وست برومویچ

1
2

استون ویلا

16:00
1398/02/21