بازی وست برومویچ - شفیلد یونایتد

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

وست برومویچ

0 1

شفیلد یونایتد

21:00 1397/12/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
2
خطا
3
0
آفساید
0
10
موقعیت گل
4
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
3
8
خطا
8
1
آفساید
1
18
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
1
6
خطا
5
1
آفساید
1
8
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی وست برومویچ و شفیلد یونایتد

چمپیونشیپ Championship

شفیلد یونایتد

0
4

وست برومویچ

23:30
1400/05/27
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
2

شفیلد یونایتد

21:30
1399/11/14
انگلیس لیگ برتر

شفیلد یونایتد

0
1

وست برومویچ

23:30
1399/09/08
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

2
1

شفیلد یونایتد

23:15
1397/09/23