بازی میدلزبورو - کوئینز پارک

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

میدلزبورو

2 0

کوئینز پارک

18:30 1397/12/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
5
خطا
4
2
آفساید
0
5
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
13
خطا
11
3
آفساید
0
10
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
0
8
خطا
7
1
آفساید
0
5
موقعیت گل
6
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی میدلزبورو و کوئینز پارک

چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

2
1

میدلزبورو

16:00
1400/01/28
چمپیونشیپ Championship

میدلزبورو

1
1

کوئینز پارک

17:30
1399/07/05
چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

1
0

میدلزبورو

17:30
1399/04/15
چمپیونشیپ Championship

میدلزبورو

2
2

کوئینز پارک

18:30
1398/08/18