حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی قونیه اسپور - کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

قونیه اسپور

0 1

کایسری اسپور

16:30 1397/12/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
4
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
4
7
خطا
10
2
آفساید
4
14
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
10
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
2
3
خطا
4
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
5
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی قونیه اسپور و کایسری اسپور

ترکیه سوپرلیگ

قونیه اسپور

2
2

کایسری اسپور

14:30
1398/12/03
ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

1
2

قونیه اسپور

14:30
1398/07/07